Komisja ds. Licencji Klubowych (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 10.06.2021r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i przyznała licencje klubowe n/w klubom:

KLASA A: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. LZS Odra Kąty Opolskie
2. KS Skarbimierz – Osiedle
3. LZS Lubrza
4. LZS Koperniki – Morów
5. LZS Trzeboszowice
6.LZS Orzeł Branice
7. LZS Sudety Moszczanka
8. LKS Sokoły Bierdzany
9. LZS FC Pilszcz
10. LZS Kotlarnia – Goszyce
11. LKS Śląsk Reńska Wieś
12. LZS Burza Lipki
13. KS iPrime Bogacica
14. KS Bodzanów – Nowy Świętów
15. LZS Starościn
16. LKS Silesius Kotórz Mały
17. LKS Polonia Biała
18. LKS Victoria Żyrowa
19. KS Sławięcice Kędzierzyn -Koźle (z nadzorem infrastrukturalnym)
20. Górnik Januszkowice (z nadzorem infrastrukturalnym)
21. LZS Dytmarów (z nadzorem infrastrukturalnym)
22. GLKS Widawa Wilków (z nadzorem infrastrukturalnym)
23. LKS Szonów (z nadzorem infrastrukturalnym)
24. LKS Racławia Racławice Śląskie (z nadzorem infrastrukturalnym)
25. LZS Gryżów (z nadzorem infrastrukturalnym)
26. LZS Żytniów (z nadzorem infrastrukturalnym i sportowym)
27. LZS Uszyce (z nadzorem sportowym)

KLASA B: na sezon rozgrywkowy 2021/2022 i 2022/2023:
1. LZS Łąka Prudnicka
2. LZS Inter Mechnica
3. LZS Błękitni Przecza
4. LZS Agro -Chmiel Ujeździec
5. LZS Włodary Węża
6. LZS Grodziec
7. LZS Niwnica-Konradowa
8. KS Pogoń Wojnowice
9. LZS Fortuna Chomiąża
10. LZS Spartan Wójtowice
11. LZS Pokrzywnica
12. LZS Zawada k/Opola
13. LZS Stare Koźle
14. KS Zawada k/Głogówka (z nadzorem infrastrukturalnym)
15. LKS Zryw Wysoka (z nadzorem infrastrukturalnym)
16. LZS Maciowakrze (z nadzorem infrastrukturalnym)
17. LZS Jędrzychów (z nadzorem infrastrukturalnym)

Na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały 15/2019 r.z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Uchwała) Komisja postanowiła nałożyć sankcję finansową z tyt. naruszenia § 4 ust.2 Uchwały oraz punktu 3.5.1 Przepisów licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne w stosunku
do następujących klubów:
1. LKS Victoria Żyrowa – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 11/D/KL/2021;
2. LZS Gryżów – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 12/D/KL/2021;
3. LZS Sokół Leśnica – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 13/D/KL/2021;
4. LZS Starościn – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 14/D/KL/2021;
5. LKS Silesius Kotórz Mały – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 15/D/KL/2021;
6. LZS Rolnik Lasocice – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 16/D/KL/2021;
7. LZS Żytniów – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 17/D/KL/2021;
8. LKS Polonia Biała – kara pieniężna w wysokości 200,00 zł
DECYZJA nr 18/D/KL/2021;
Na podstawie punktu 3.8.5. podręcznika w/w Klubom od niniejszych Decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie5 dni od daty doręczenia niniejszych Decyzji, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych
w punkcie 3.4. podręcznika.