Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) mogą uzupełnić swoje kwalifikacje do uprawnień do dnia 31.12.2019 roku.

Zgodnie z obowiązującą systemem licencjonowania trenerów uwzględniającą postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwały Zarządu PZPN tj.:
– nr IV/63 z dn. 20.04.2017 w sprawie licencji trenerskich
– nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

informujemy, że licencje PZPN B oraz PZPN A tracą swoją ważność z dniem 31.12.2019 roku.

Pragniemy ostatecznie poinformować trenerów posiadających licencje PZPN wydane na podstawie wcześniej obowiązujących uprawnień państwowych, że z dniem 31.12.2019 roku zostanie zakończona organizacja kursów wyrównawczych. Ponadto, informujemy, iż w chwili obecnej Wojewódzkie ZPN prowadzą nabór na ostatnie kursu UEFA BiA Zintegrowany i UEFA B Wyrównawczy. Na kursy można aplikować na bieżąco w systemie PZPN24 wybierając zakładkę WYDARZENIA dla wybranego związku.

W przypadku zainteresowania uzupełnieniem swoich kwalifikacji sugerujemy szybkie podjęcie decyzji.

Informujemy także, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku przewiduje się na podstawie posiadanych kwalifikacji i licencji trenerzy:
PZPN B – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots D
PZPN A – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

Szczegółowe instrukcje w jaki sposób będzie można wymienić uprawnienia zostaną przesłane w późniejszym terminie.

UWAGA! Jeżeli trenerzy posiadający dyplom UEFA A lub UEFA B lub aktualnie biorą udział w kursie wyrównawczym prosimy o pominięcie powyższej wiadomości.