Panu Ryszardowi Becelli członkowi Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci Żony
składa Zarząd oraz pracownicy OZPN.

Pogrzeb Ś.P. Gabrielli Becella odbędzie się 31 grudnia o godz. 10.00 w kościele św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.