Komisja ds. licencji trenerskich OZPN przypomina trenerom, którym z dniem 31.12.2021 kończy się ważność licencji trenerskiej, że mogą aplikować o jej przedłużenie poprzez portal pzpn24.pl (komisja zwyczajna). Licencje UEFA B, Grassroots C i Grassroots D do komisji Opolskiego ZPN, zaś pozostałe licencje do komisji PZPN.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z sądu (KRK). Zaświadczenie ważne jest 180 dni od daty wydania.

Dokształcanie trenerów w liczbie 15 godzin w ciągu 3 lat aktualizowane jest na bieżąco na kontach trenerów. (nowa funkcja – licznik godzin do licencji). Każdy trener może sprawdzić ich liczbę na swoim koncie.

W roku 2021 nie obowiązuje tzw. Ustawa Covidowa, która pozwalała na przedłużanie licencji na rok bez wymaganej liczby godzin. Do końca 2021 roku można ubiegać się również o przyznanie licencji na zasadzie wymiany uprawnień (dotyczy uprawnień instruktora i trenera II klasy).

Opłaty za licencję dokonujemy po otrzymaniu informacji od komisji o akceptacji wniosku, na wskazane w mailu konto.

Opłaty za licencje przyznane w trybie zwyczajnym nie uległy zmianie.
– UEFA B – 300 zł (licencja na 3 lata)
– Grassroots C – 150 zł (licencja na 3 lata)
– Grassroots D – 75 zł (licencja na 3 lata)

Przypominamy, że posługiwanie się niewłaściwą lub nieaktualną licencją wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec trenera i klubu.