Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 28 września 2018 (piątek) o godzinie 17:00 w siedzibie Opolskiego ZPN przy ul. Damrota 6 w Opolu, odbędzie się kolejny kurs pierwszej pomocy medycznej.

Kurs adresowany jest do kandydatów, którzy zaaplikowali lub mają zamiar aplikować na kursy trenerskie UEFA rozpoczynające się w drugim półroczu br. i dla nich jest on bezpłatny.
W kursie mogą wziąć również udział pozostali zainteresowani przeszkoleniem trenerzy. W tym przypadku jego koszt wynosi – 50 zł

Wpłaty dokonujemy na konto: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003

Udział w kursie PPM potwierdzamy mailem do dnia 24 września 2018 na adres: k.job@opolskizpn.pl, przesyłając następujące dane:

Imię i nazwisko,
nr PESEL,
nr telefonu,
rodzaj kursu trenerskiego – np. A