Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że w dniu 2 grudnia
2019r., wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, zorganizuje konferencję
szkoleniową pod nazwą „Akademia Grassroots 2019”. Impreza adresowana jest do
środowiska trenerskiego województwa opolskiego i odbędzie się w Opolu, na
obiektach Politechniki Opolskiej WWFiF ul. Prószkowska 76 budynek 9, 45-758 Opole

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 18 lat,
bez konieczności posiadania jakichkolwiek uprawnień trenerskich. Licencjonowanym
trenerom piłki nożnej przypominamy, że otrzymany certyfikat udziału w konferencji
jest wymagany przy składaniu wniosku o wydanie lub przedłużenie posiadanej
licencji trenerskiej.

Konferencja jest bezpłatna. Maksymalna liczba jej uczestników to 400 osób. O
przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski o uczestnictwo składać
można tylko i wyłącznie poprzez portal pzpn24.pl, a przyjmowane będą do 30
listopada, do godz. 24:00. Zapraszamy!

Uwaga! Weryfikacja zgłoszeń na konferencje, rozpocznie się w dniu szkolenia o godz. 8:15

Szczegółowy harmonogram kursokonferencji znajduje się w poniższym załączniku.

Załączniki