fot. Mirosław Szozda

Prezydium Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdziło listy sędziów i obserwatorów szczebla okręgu na sezon 2019/2020. Sędziom, którzy zaliczyli awanse do wyższych klas rozgrywkowych gratulujemy!

Zarząd KS OZPN ustalił egzaminy poprawkowe dla sędziów okręgu na dzień 7 sierpnia. Szczegóły egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym. Decyzje odnośnie zakwalifikowania sędziów po egzaminie poprawkowym do poszczególnych klas rozgrywkowych zostaną podjęte po zaliczonych egzaminach.

Przypominamy, iż 15 lipca upływa termin składania wniosków o licencje sędziowską przed pierwszym posiedzeniem Komisji ds. licencji sędziowskich OZPN.