Fot. sportoweopole.pl

Komunikat Organizacyjny MISTRZOSTW OPOLSZCZYZNY XIII Turnieju Plażowej Piłki Nożnej 2019

I. Cel: propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, popularyzacja plażowej piłki nożnej- Beach Soccera. W tej grze najważniejsza zasadą jest Fair Play, a idea ta wcielana jest przez zawodników wszystkich krajów nie tylko na boisku ale także poza nim. W sportowej atmosferze wyłonienie Mistrza Opolszczyzny w piłce nożnej plażowej

II. Organizator: GOSiR Głuchołazy, Opolski Związek Piłki Nożnej

III. Patronat medialny: portal głuchołazyonline

IV. Miejsce i termin: Kompleks Rekreacyjny „Nad Białką” w Głuchołazach – wjazd od ulicy Kościuszki na wysokości kamienicy nr 53. Turniej odbędzie się w dniu 20 lipca 2019 r., odprawa drużyn o godz.10.30, start zawodów o godz.11.00

V. Uczestnictwo: W turnieju mają prawo uczestniczyć drużyny, które dokonają zgłoszenia do dnia:
* 12 lipca – 60 zł
* 18 lipca do godz. 10.00 – 100 zł
w sekretariacie GOSiR przy ul. Konopnickiej 2 (stadion miejski) płatne podczas zgłoszenia drużyny. W turnieju mogą grać amatorzy jak również zawodnicy zrzeszeń i klubów. Ilość drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
18 lipca o godz. 10.00 odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Konopnickiej 2 losowanie grup i tego dnia na stronie www.gosirglucholazy.pl ukaże się komunikat z rozpiską turniejową i godzinami wejścia na obiekt dla każdej drużyny.

VI. System rozgrywek: Ustali organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. Nagrody: Dla trzech pierwszych drużyn pamiątkowe medale, puchary i nagrody rzeczowe, nagrody rzeczowe w kategoriach indywidualnych

VIII. Postanowienia końcowe:
* Organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu
* Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących imprezę oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby zawodów.
* Drużyny uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za wynikłe wypadki.
* Zawodnicy uczestniczący w turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry w plażowej piłce nożnej lub w dniu zawodów złożą oświadczenie, że są zdrowi, startują na własne życzenie i nie będą rościć od organizatorów żadnych odszkodowań z tego tytułu (na zgłoszeniu do zawodów). W przypadku osób niepełnoletnich (min. skończone 16 lat) wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
* Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu organizowanego turnieju.
* Dla zawodników będzie zabezpieczona woda do picia.
* Do dyspozycji zawodników będzie cała infrastruktura kompleksu rekreacyjnego „Nad Białką”.
Podstawowe Przepisy i Zasady Rozgrywek
– Nawierzchnia piaskowa
– Drużyny 5-osobowe (4 + bramkarz) + maksymalnie 3 rezerwowych
– Nie ma limitu zmian
– Dopuszczalna gra na boso lub w miękkich ściągaczach
– Czas gry 2 x7 min – przerwa 1 min.
– Każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygającym; w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry, następuje seria strzałów dodatkowych z linii pola karnego bramki przeciwległej do pustej bramki – drużyna zwycięska otrzymuje 2 pkt. a przegrana 1 pkt. I seria – 3 strzały zawodników. II seria – do skutku po jednym strzale
– nie ma spalonych
– faul w polu karnym – rzut karny z linii pola karnego
– rzut wolny poza polem karnym – nie wolno robić muru, żaden zawodnik obu drużyn nie może znajdować się w świetle bramki
– można robić kopce przy rzucie wolnym, karnym i dodatkowym
– bramkarz może zdobywać bramki tylko nogą po chwycie piłki z akcji
– bramkarz może łapać piłkę w ręce po podaniu od własnego zawodnika tylko raz w tej samej akcji
– wrzut z autu wykonujemy ręką
– zawodników obowiązuje strój sportowy: koszulka i spodenki
– kary regulaminowe: 1 – 3 min. wykluczenia z gry lub czerwona kartka, która wyklucza zawodnika z gry w tym meczu i w meczu następnym do wykluczenia z Turnieju włącznie (interpretacja sędziego w zależności od przewinienia). Zawodnika z czerwoną kartką można zastąpić rezerwowym po utracie bramki. Stosowanie wulgaryzmów oraz słów ogólnie uważanych za obelżywe karane automatycznie wykluczeniem z gry na minimum 1 min.

WAŻNE: Podczas trwania zawodów sportowych na teren „Kąpieliska Nad Białką” darmowy wstęp na obiekt posiadają wyłącznie zawodnicy, trenerzy i kierownicy drużyn pod warunkiem posiadania założonej na rękę specjalnej opaski (opaska obowiązkowa także na boisku). W komunikacie po losowaniu opisane będą dokładnie godziny otwarcia „bramy dla zawodników” – darmowe wejście na obiekt wyłącznie po wypełnieniu zgłoszenia drużyny i wydaniu opasek.