W związku z podpisaniem listu intencyjnego z dnia 17 lipca 2017 roku, w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego LZS Orzeł Olszanka (Zbywca) przez LZS Żłobizna (Nabywca).

Klub przejmujący tj. LZS Żłobizna wzywa ewentualnych wierzycieli LZS Orzeł Olszanka do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 19 sierpnia 2017 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę LZS Żłobizna.