Wydział Gier i Wydział Dyscypliny przedstawiają poniżej, Regulamin Rozgrywek OZPN dla 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Regulamin Dyscyplinarny OZPN, a także nowe uchwały normujące opłaty statutowe i dyscyplinarne wraz z obowiązującymi załącznikami.
Wyżej wymienione dokumenty w dniu 13.07.2017r. zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu OZPN i będą obowiązywać wszystkich uczestników biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018.

1) Regulamin Rozgrywek OZPN na sezon 2017/2018
2) Regulamin Dyscyplinarny OZPN na sezon 2017/2018
3) Uchwała 66/2017 zarządu OZPN – dot. wysokości opłat statutowych
4) Uchwała 68/2017 zarządu OZPN– dot. wysokości opłat dyscyplinarnych

Załączniki