Wydział Gier informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszła nowa Uchwała Zarządu PZPN nr V/88 (uchwała w załączniku) dotycząca określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników, którą Zarząd PZPN na swoim posiedzeniu przyjął w dniu 23 maja 2018 r., co z automatu powoduje, iż moc tracą dotychczasowe Uchwały Zarządu PZPN dotyczące ww. tematyki, tj.
– Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej;
– Uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.
W związku z powyższym, prosimy Państwa o zapoznanie się z nowymi regulacjami dotyczącymi obliczania ekwiwalentu, które na co dzień można odnaleźć na stronie internetowej OZPN: pilkaopolska.pl w zakładce: WYDZIAŁ GIER/DOKUMENTY DO POBRANIA/REJESTRACJA ZAWODNIKA do której odsyła poniższy link:

Dokumenty/Rejestracja zawodnika

Załączniki