Wydział Szkolenia Opolskiego ZPN informuje, że dokonał zmiany terminu kursu UEFA GRASSROOTS D, który pierwotnie miał się odbyć w terminie 09.09.2017 – 24.09.2017
nowy termin kursu – 30.09.2017 – 15.10.2017
Zajęcia weekendowe
Miejsce – Prószków k/ Opola
I sesja – 30.09/01.10.2017
II sesja – 14/15.10.2017
Koszt – 310 zł
Aplikacja na kurs poprzez portal PZPN24.pl do 21.09.2017 do godz.24:00
Kandydaci którzy zaaplikowali na kurs mający się odbyć w pierwotnym terminie nie muszą aplikować ponownie.