Opolski Związek Piłki Nożnej przez dwie najbliższe kolejki BS IV ligi tj. w dn. 27-28 kwietnia oraz 4-5 maja nakłada na sędziów prowadzących mecze tych rozgrywek, obowiązek odnotowania w sprawozdaniu meczowym obecności na zawodach spikerów i kierowników ds. bezpieczeństwa.

Prosimy w sprawozdaniu podać informację: Imię i Nazwisko oraz nr wydanej licencji/zaświadczenia lub (w przypadku braku spikera lub kierownika ds. bezpieczeństwa) informacje o braku takich osób.

Również przypominamy wszystkim sędziom, że termin wypełnienia sprawozdań meczowych w systemie PZPN24 (www.pzpn24.pzpn.pl) ze spotkań rozgrywanych w weekend upływa w każdy poniedziałek o godz. 23:59.