2 marca odbędzie się szkolenie dla kierowników ds. bezpieczeństwa klubów BS w Leśnicy IV Ligi Opolskiej (doskonalenie dla osób posiadających uprawnienia). Obecność przedstawicieli zespołów grających w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej jest obowiązkowa!

Miejsce szkolenia – sala posiedzeń OZPN, ul. Damrota 6, Opole

Termin szkolenia – 2 marca 2023r.

Prowadzący szkolenie – Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN – Andrzej Ryng (tel. 696 441 905)

W załączeniu szczegółowy program szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy ponadto przedstawicieli Klubów Klasy Okręgowej – osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i organizację na zawodach piłki nożnej. Przypominamy, że zgodnie z przepisami licencyjnymi również zespoły pozostałych klas rozgrywkowych powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo podczas zawodów piłki nożnej.

Zaplanowane w tej edycji szkolenie będzie miało charakter doskonalenia z zastosowaniem interaktywnej formuły, uwzględniając przy tym analizy zaistniałych w rzeczywistości przypadków (case study).

Załączniki