Współorganizacja meczów piłki nożnej, warsztatów oraz wymiana młodzieżowa, tak swoje zasoby intelektualne i sportowe łączyć będzie Opolski Związek Piłki Nożnej i Tarnopolski Związek Piłkarski. Partner z Ukrainy oferuje nie tylko współpracę opierającą się o futbol.

W porozumieniu, które podpisali Tomasz Garbowski i Taras Juryka, jest także mowa o podtrzymaniu dialogu międzykulturowego, szerzeniu zasad tolerancji oraz praca nad lepszym zrozumieniem polsko-ukraińskich tradycji.

– Chcemy otwierać się i podtrzymywać wszelkiego rodzaju kontakty, także te międzynarodowe. Wspólna organizacja i wdrażanie programów oraz projektów, praktyczna wymiana doświadczeń, choćby zatrudnienie, czy szkolenia młodzieży, wyjdą z pewnością na dobre obu organizacjom – docenia korzyści z porozumienia prezes OZPN-u.

Memorandum podpisano w Kluczborku, w siedzibie Starostwa Powiatowego, gdzie gościła delegacja z Ukrainy.