Obradujący w dniu 2 grudnia 2017 r. Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej przyjął plan finansowy na rok 2018 oraz wprowadził zmiany do Regulaminu Rozgrywek OZPN na sezon 2017/2018 i Regulaminu Kolegium Sędziów OZPN.

Decyzją Zarządu z funkcji Przewodniczącej KS OZPN odwołana została Pani Karolina Tokarska, a nowym przewodniczącym Kolegium Sędziów wybrany został Pan Arkadiusz Przystał.

Załączniki