KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów
i obserwatorów szczebla centralnego – sesja wiosna 2018:

• 23-25 lutego (piątek – niedziela): grupa TopAmator (A&B), asystenci (poza
zawodowymi), obserwatorzy; SPAŁA – COS
• 2-4 marca (piątek – niedziela): sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla
centralnego; SPAŁA – COS
• 9-11 marca (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA – COS