Trenerzy reprezentacji U12 dziewcząt Adrian Matuszczyk, Tomasz Minkiewicz i Patryk Sowiński ogłosili listę zawodniczek, które wezmą udział w turniejach piłkarskich BNP, które kolejno odbędą się w następujących dniach:

  1. Grupa I – 22.02.2020 roku w Przylesiu – zbiórka zawodniczek o godzinie 8:30
  2. Grupa II – 23.02.2020 roku w Strzelcach Opolskich – zbiórka zawodniczek o godzinie 13:30

W załączniku znajduje się:

  1. „Oświadczenie – Zgoda na udział zawodniczki w akcjach szkoleniowych reprezentacji OZPN;

która stanowi podstawę udziału powołanej zawodniczki w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełnioną i podpisaną zgodę proszę przekazać trenerom w dniu konsultacji.

Uwaga! Przypominamy o konieczności posiadania przez zawodniczki ważnej karty zdrowia i dokumentu potwierdzającego tożsamość.