W związku z nowelizacją Uchwały nr XI/285 z dn. 22.11.2013 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo III ligi od sezonu 2016/2017, Wydział Gier pragnie poinformować, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w ww. uchwale w kolejnych sezonach wszystkie grupy III ligi będą liczyć 18 zespołów, dzięki czemu po sezonie 2016/2017 ilość spadków ulegnie zmniejszeniu.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 09.12.2016 r. podjął Uchwałę nr 147/2016 na mocy której Wydział Gier wprowadził zmianę w treści § 14 pkt. 5 Regulaminu Rozgrywek III ligi piłkarskiej, grupa III na sezon 2016/2017 o następującym brzmieniu:

„Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2016/2017 w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi, grupa III, zajmą w tabeli miejsca odpowiednio 16, 17 i 18 w sezonie 2017/2018 będą występować we właściwej terytorialnie IV lidze. W zależności od przynależności wojewódzkiej spadkowicza z II ligi i ewentualnych drużyn wycofanych z różnych względów z wyższych lig (przy spadku o dwie klasy rozgrywkowe), ilość spadków może ulec zmianie, a decyzję o tym podejmie Wydział Gier związku prowadzącego rozgrywki.”

Poniżej zaktualizowany Regulamin Rozgrywek III ligi piłkarskiej, grupa III na sezon 2016/17.