Duże zainteresowanie towarzyszyło organizowanej przez Opolski ZPN i Politechnikę Opolską VIII Międzynarodowej Konferencji Metodyczno Szkoleniowej pn. Nowoczesna Piłka Nożna – Teoria i Praktyka, która w dniu 17 grudnia 2016 r. odbyła się na obiektach Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Prodziekan WWFiF Politechniki Opolskiej dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. PO oraz Prezes OZPN Tomasz Garbowski.

Tradycyjnie już organizatorom udało się zaprosić do udziału w niej uznanych prelegentów, którzy w ciekawy i przystępny sposób zapoznali uczestników konferencji z tematami swoich wystąpień.

Współpracujący na co dzień z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej Trener UEFA PRO Marek Wanik przedstawił system naboru i selekcji oraz najnowsze tendencje szkolenia młodych piłkarzy u naszych zachodnich sąsiadów.

Autorski program szkolenia piłkarzy w klubach młodzieżowych i amatorskich zaprezentował natomiast pracujący w SG Daxlanden Karlsruhe trener UEFA PRO dr Krzysztof Kromke.

Po przerwie zaprezentowała się trójka gości z Grecji z prof. dr George Paschalidisem na czele. Jego wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie ze względu na mało znane źródło selekcji do sportu profesjonalnego. Profesor jest bowiem autorem nowatorskiej metody doboru zawodników do sportu, stosując jako główne kryterium określenie typu człowieka i na tej podstawie jego predyspozycji do danej dyscypliny. O skuteczności tej metody przekonywał trener lekkiej atletyki pan Emmanouil Karagianis.

Wystąpieniom każdego z prelegentów towarzyszyło duże zainteresowanie, czego dowodem były zadawane pytania i ciekawa dyskusja.

Jesteśmy przekonani, że konferencja spełniła oczekiwania uczestniczących w niej trenerów, którzy na jej zakończenie otrzymali certyfikaty potwierdzające w niej udział.

Duże zainteresowanie towarzyszyło organizowanej przez Opolski ZPN i Politechnikę Opolską VIII Międzynarodowej…

Opublikowany przez Opolski Związek Piłki Nożnej na 19 grudzień 2016