W związku z podjęciem uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie w sprawie  przejęcia klubu piłkarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Mokre Łany z dnia 23 marca 2018 roku  oraz uchwałą Walnego Zebrania Członków Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Mokre Łany z dnia 29 czerwca 2018 dotyczącą wyrażenia zgody na połączenie z SKS „Piast” Strzelce informujemy iż Klub przejmujący tj. Klub Sportowy „Piast” Strzelce Opolskie (Nabywca) wzywa ewentualnych wierzycieli Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Mokre Łany (Zbywca) do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę SKS Piast Strzelce Opolskie.