Opolski Związek Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 1 września br. odbędzie się spotkanie organizacyjne Akademii Młodych Orłów Opole.

Każdy rodzic, opiekun prawny, dziecka, które dostało się do Akademii Młodych Orłów na sezon 2017/2018 jest zobowiązany do pobrania z portalu www.laczynaspilka.pl (zakładka Akademia Młodych Orłów), wydrukowania i wypełnienia oraz zeskanowania każdego dokumentu osobno w plikach PDF:

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w AMO
– Informację o osobie odbierającej dziecko,
– Informację o stanie zdrowia,
– Oświadczenie rodzica AMO – wizerunek,
– Regulamin (prosimy o podpisanie jego treści na każdej stronie)

Wyżej wymienione, wypełnione dokumenty (prosimy o rzetelne  i czytelne wypełnianie rubryk) prosimy zeskanować  i formie plików o rozszerzeniu .pdf, wysłać na adres mailowy amo.opole@opolskizpn.pl  Przypominamy, iż skanujemy każdy dokument osobno do pliku o rozszerzeniu .pdf!

Wysłane skany dokumentów w plikach .pdf (Każdy dokument zeskanowany osobno) będą oznaczały potwierdzenie udziału w zajęciach treningowych AMO Opole!
Osoby które nie widnieją na liście przyjętych, która została opublikowana na początku lipca trafiają na listę rezerwową.

Oryginały wydrukowanych i uzupełnionych dokumentów prosimy dostarczyć trenerowi koordynatorowi AMO Opole, na spotkanie organizacyjne które odbędzie się w dniu 1 września 2017 (piątek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej na krytej pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ulicy Prószkowskiej 96

Proszę o śledzenie  portalu www.laczynaspilka.pl w zakładce Akademia Młodych Orłów, gdzie znajdziecie Państwo najświeższe informacje dotyczące funkcjonowania AMO Opole.

Jednocześnie informujemy że jesteśmy na spotkaniu organizacyjnym zostanie przedstawiony harmonogram zajęć szkoleniowych na sezon 2017/18.

Przypominamy! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z zajęć w naszej Akademii prosimy o poinformowanie drogą mailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji.