fot. Mirosław Szozda

W dniu 29 sierpnia o godz. 18:00 odbędzie się pierwsze spotkanie ogólne nowo powstałego regionu wiodącego Kluczbork (obejmuje sędziów powiatów kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego).

miejsce: Hotel Kampusu Stobrawa w Kluczborku

Obecność obowiązkowa.