Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 22.08.2022 r. rozpatrzyła wnioski nowopowstałych klubów o przyznanie licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B”. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: KTS Czarni Korfantów, LZS Kamienica Nyska oraz LKS Plon Skoroszyce,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024;

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: Stowarzyszenie KS Metal Kluczbork oraz LZS Orlik Michałów,

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach opolskiej klasy „B”
w sezonie 2022/2023 i 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

Komisja na posiedzeniu w dniu 22.08.2022 r. rozpatrzyła wniosek nowopowstałego klubu
o przyznanie licencji upoważniającej do uczestnictwa w rozgrywkach młodzieżowych. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu:
1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: Stowarzyszenie Akademia Czerwono Czarni Namysłowskiego Klubu Sportowego Start,

  • licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach młodzieżowych
    w sezonie 2022/2023 i 2023/2024.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.