FOT. MIROSŁAW SZOZDA/pilkaopolska.pl

W systemie PZPN24 w sprawozdaniu sędziego została dodana nowa funkcja, a mianowicie dotycząca dyscypliny osób funkcyjnych.

Sposób wprowadzania powyższego zdarzenia odbywa się w identyczny sposób jak w przypadku zawodników.

WAŻNE: Dyscyplinę, czyli napomnienie lub wykluczenie możemy nadać jedynie osobie funkcyjnej zarejestrowanej w systemie PZPN24. Osoby zarejestrowane pojawią się na liście wyboru. Osoby funkcyjne wprowadzone przez sędziego w części „Gospodarze” lub „Goście” gdzie funkcja nie posiada numeru licencji traktowane są jako niezarejestrowane i jeśli taka osoba będzie napomniana lub wykluczona informację o niej należy wprowadzić w „Uwagach” w części „INNE”.