W dniu 15 września sędziowie Regionu IV wzięli udział w szkoleniu online na platformie Google Meet z zakresu najnowszych interpretacji art. XI Przepisów Gry – spalony.

Szkolenie przeprowadził Szymon Mendla, sędzia 4 ligowy oraz jednocześnie pełnomocnik ds. szkolenia Regionu IV i członek Komisji Szkoleniowej KS OZPN.

W czasie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z prezentacją Komisji Szkoleniowej KS PZPN oraz mieli możliwość dokonać oceny spalonego w kilkunastu sytuacjach wideo, na podstawie klipów zawartych w prezentacji.

Mamy nadzieję, że taka forma szkolenia – mimo, że nie zastąpi spotkań w formie stacjonarnej – ze względu na swoją dostępność, pozwoli na swobodniejsze przyswajanie wiedzy sędziowskiej i stanowić będzie cenne źródło informacji dla naszych sędziów.

Najbliższe spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sędziów Regionu IV odbędzie się 28 września br. – szczegóły wkrótce.