Informujemy, że 31 marca upłynął termin wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) za rok 2021 w kwocie 70zł!

Wszyscy, którzy zalegają z wpłatą należy jej dokonać na konto bankowe:

Dariusz Kuczer
tytułem: składka KFP za rok 2021
nr konta: 19 1240 1633 1111 0000 2630 7910