Zarząd KS OZPN informuje sędziów III ligi, że wszelkie urlopowania należy wysyłać jednocześnie na trzy adresy mailowe:
rysiekg7@wp.pl
obsada@opolskizpn.pl
piotr.tenczynski@pzpn.pl

z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.