Na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym, Zarząd OZPN w dniu 21 lipca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia na członka OZPN Otmęt Fans Klub Sportowy.

Załączniki