Zarząd KS OZPN prosi aby wszystkie urlopowania przesyłać na adres obsada@opolskizpn.pl oraz na adres e-mail właściwego terytorialnego pełnomocnika ds. obsady z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Prosimy o przestrzeganie regulaminowego terminu urlopowań