Publikujemy wnioski do pobrania dla sędziów Klasy B, którzy chcą wziąć udział w egzaminach Klasy Okręgowej B jako kandydaci do tej klasy.

Owe wnioski należy wysłać do 26 maja na adres e-mail: szkolenie_ks@opolskizpn.pl.

Zarząd KS OZPN po zasięgnięciu opinii zespołu szkoleniowego opublikuje listę sędziów dopuszczonych do egzaminu konkursowego 13 czerwca.