Przypominamy sędziom, że można już dokonywać wpłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego.

Opłaty należy uiszczać zgodnie z tabelą KFD na numer konta skarbnika Zarządu KS OZPN Radosława Paszka.

10 1020 3668 0000 5802 0447 2650

Termin płatności upływa 30 kwietnia.