Wydział bezpieczeństwa na obiektach sportowych OZPN organizuje kurs spikerów, na bazie rekomendowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej pakietu szkoleniowego dla 3 i 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Przewidywany termin kursu wyznaczono na 29 lutego (sobota). Odbędzie się on w siedzibie naszego Związku, przy ul. Damrota 6 i będzie to kurs jednodniowy, z 8-godzinnym programem zajęć.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma specjalne zaświadczenie uprawniające do pracy spikera na meczach piłki nożnej do 3 ligi włącznie. Warto przypomnieć, że praca spikera podczas meczów jest wymaganym kryterium licencyjnym na poziomie 4 ligi, a rekomendowane jest posiadanie spikera również w klasie okręgowej i niższych klasach rozgrywkowych.

Zgłoszenia należy kierować e-mailem na adres: bezpieczenstwo@opolskizpn.pl wypełniając załączony formularz. Termin nasyłania zgłoszeń upływa z dniem 26 lutego br. Koszt kursu niezbędny do pokrycia jego organizacji, wynosi 200 zł. Informacja o zakwalifikowaniu na kurs, potwierdzeniu terminu, oraz sposobu dokonania wpłaty wpisowego zostanie przesłana każdemu z kandydatów zwrotną pocztą e-mail.

Wszelkich informacji związanych z kursem udziela pan Andrzej Ryng, przewodniczący Wydziału, tel: 696 441 905. Uwaga! Zgłoszenia należy wypełniać i wysyłać KONIECZNIE w formacie „.doc”,  „.docx” programu MS Word, tak jak w załączniku poniżej. Zapraszamy!

Załączniki