Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę o zakończeniu sezonu 2019/2020 w prowadzonych przez siebie rozgrywkach 4 ligi i klas niższych. Zachowane zostały zasady awansów, zrezygnowano natomiast ze spadków. Zakończenie sezonu dotyczy wszystkich rozgrywek ligowych, od 4 ligi w dół wraz z rozgrywkami młodzieżowymi, ale nie obejmuje rozgrywek Totolotek Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim OZPN.

SZCZEGÓŁOWE DECYZJE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZONYCH ROZGRYWEK NA OPOLSZCZYŹNIE

Zarząd OZPN przyjął Uchwałę o zakończeniu wszystkich rozgrywek ligowych (począwszy od 4 ligi) we wszystkich kategoriach wiekowych. Zachowane zostały określone regulaminem rozgrywek zasady bezpośrednich awansów i zrezygnowano z przeprowadzenia spadków.

Jednocześnie w odniesieniu do lig seniorskich przyjęto następujące rozwiązania:

1. Awans do III ligi uzyska drużyna, która po ostatniej rozegranej kolejce w sezonie 2019/20 zajęła miejsce pierwsze w rozgrywkach BS Leśnica 4 Liga.

2. Zrezygnowano z rozgrywania spotkań barażowych o prawo gry w 4 lidze.
Do gry w 4 Lidze w sezonie 2020/21 uprawnione zostają zespoły Klasy Okręgowej, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach.

3. Zrezygnowano z rozgrywania spotkań barażowych o prawo gry w Klasie Okręgowej. Do gry w Klasie Okręgowej w sezonie 2020/21 uprawnione zostają zespoły Klasy A, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach.

4. Zrezygnowano z rozgrywania spotkań barażowych o prawo gry w Klasie A.
Do gry w Klasie A w sezonie 2020/21 uprawnione zostały zespoły Klasy B, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach.

5. W sytuacjach, gdy zespół wywalczył prawo awansu, ale zrezygnuje z niego bądź też nie otrzyma licencji na grę w wyższej lidze, nie przewiduje się przenoszenia prawa do awansu na kolejne zespoły w tabeli danych lig.

6. Drużyny wycofane z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/20, mogą przystąpić do sezonu 2020/21 w rozgrywkach o jeden poziom niższych (pierwotnie relegacja o dwa poziomy).

7. Umożliwia się zespołom wystąpienie w sezonie 2020/21 w rozgrywkach niższej klasy rozgrywkowej niż ta, w której występowały w sezonie 2019/20. Dobrowolna decyzja klubu musi zapaść najpóźniej z chwilą zgłoszenia drużyny do rozgrywek.

8. Ostateczny kształt lig i system rozgrywek na poszczególnych szczeblach w sezonie 2020/21 zostanie podany przez Wydział Gier OZPN po zakończeniu procesu licencyjnego i przesłaniu przez kluby zgłoszeń/potwierdzeń do rozgrywek.

9. Wstępny termin inauguracji sezonu ligowego 2020/21 planowany jest przez Wydział Gier OZPN na trzeci tydzień lipca. Termin ten dotyczy wszystkich szczebli rozgrywek seniorskich, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

10. Opolska Liga Juniorów sezon ligowy 2020/2021 rozpocznie w składzie drużyn odpowiadających ostatniej rozegranej kolejce w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020.

11. Rozwiązania dot. pozostałych Lig Młodzieżowych danych kategorii wiekowych, zostały unormowane w Uchwale 23/2020 Zarządu OZPN z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek na sezon 2019/2020 (w załączniku).

12. Półfinały wojewódzkie i wojewódzki finał Pucharu Polski zostaną rozegrane
w terminie do 31 lipca 2020 roku.

PROCES LICENCYJNY NA SEZON 2020/21

Zarząd OZPN wprowadził zmianę w procesie licencyjnym dotyczącą obowiązku posiadania drużyny młodzieżowej. W związku z podjętą przez Zarząd OZPN uchwałą
– 4 liga zobligowana jest do posiadania minimum dwóch zespołów młodzieżowych,
– Klasa Okręgowa minimum jednego zespołu młodzieżowego,
– w klasie „A” w sezonie 2020/2021 zawieszono obowiązek posiadania zespołu młodzieżowego

Zespoły, które wywalczyły awans, proszone są o składanie wniosków o licencję dla klasy rozgrywkowej, w której mają wystąpić w sezonie 2020/2021.
Należy przy tym pamiętać o zachowaniu terminu złożenia wniosku o przyznanie licencji. Od daty wysłania przez Komisję ds. Licencji Klubowych wezwania do złożenia wniosku
o przyznanie licencji, zainteresowany klub ma 5 dni na jego złożenie za pośrednictwem generatora wniosków.

Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN zapowiedziała skrupulatną analizę złożonych aplikacji zwłaszcza w zakresie spełniania wszystkich kryteriów infrastrukturalnych.

ROZLICZENIE OPŁAT ZA SEZON 2019/20

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami wraz z zakończeniem sezonu rozliczone zostaną opłaty ryczałtowe za obsługę sędziowską. Wszystkie kluby w dniach 1–5 czerwca 2020 roku otrzymają stosowne noty korygujące, zgodne z faktycznym stanem poniesionych kosztów. Kluby mają możliwość na podstawie pisemnego wniosku otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych.

UMORZENIE KAR DYSCYPLINARNYCH ZA SEZON 2019/2020

Zarząd OZPN przyjął uchwałę o upoważnieniu Prezesa OZPN do umorzenia kar dyscyplinarnych określonych liczbą meczów. Amnestia nastąpi na podstawie wniosku Wydziału Dyscypliny OZPN i obejmuje zawodników, trenerów, sędziów i działaczy piłkarskich, którzy mieli do odbycia karę dyscyplinarną wskutek otrzymania samoistnej czerwonej kartki. Dzięki tym rozwiązaniom nie będą musieli czekać na powrót na boiska dłużej niż inni i mają możliwość występu w pierwszej kolejce sezonu 2020/21.

Umorzenie kar dotyczy również graczy napomnianych nadmierną liczbą żółtych kartek.
W ich przypadku, zgodnie z Art. 20 par. 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w normalnej sytuacji pauza z wcześniejszego sezonu jest zamieniana na opłatę w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. Dzięki amnestii kluby nie będą musiały ponosić dodatkowych kosztów zamiennych.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM OZPN W 2020 ROKU

W związku z wcześniejszym zakończeniem sezonu 2019/2020 Zarząd OZPN dokonał korekty planu finansowego w zakresie przychodów i wydatków OZPN.

Załączniki