Kilkanaście dni zajęły zarządowi Opolskiego Związku Piłki Nożnej świąteczne spotkania w terenie. Sternicy OZPN-u pomiędzy 9 a 20 grudnia odwiedzili wszystkie nasze powiaty i podzielili się opłatkiem praktycznie z kompletem przedstawicieli opolskich klubów – członków naszego Związku.

Święty Mikołaj prosto z Damrota ani razu nie przybywał z pustymi rękami. Oprócz specjalnego materiału zawierającego podsumowanie działalności OZPN w roku 2019, wyróżnieni klubowi działacze otrzymali związkowe odznaczenia. Na spotkaniach w Brzegu i Wawelnie, specjalne podziękowania trafiły do osób zaangażowanych w tworzenie i funkcjonowanie Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży, w Prószkowie i Brzegu.

Podczas uroczystości nastąpiło także oficjalne wręczenie Certyfikatów PZPN dla piłkarskich szkółek, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji PZPN, a działających w strukturach klubów. Serdecznie dziękujemy za dobrą, rodzinną atmosferę, która panowała podczas każdego ze spotkań i za ciepłe przyjęcie. Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!