W związku z kolejną zmianą przepisów prawa powszechnego przedstawiamy obowiązującą wersję Zasad Organizacji Meczów Piłki Nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w specjalnym reżimie sanitarnym w sezonie 2021/2022.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów do dnia 31 sierpnia 2021r. mecze piłki nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN są dopuszczalne pod warunkiem ich rozgrywania zgodnie z zasadami aktualnego reżimu sanitarnego. Tym samym do 31.08.2021r. możliwy jest udział kibiców liczbie nie przekraczającej 50% miejsc na stadionie przeznaczonych dla publiczności.  Organizator ma m.in. obowiązek egzekwowania dezynfekcji rąk uczestników na wejściach, egzekwowania dystansu społecznego przez wszystkie osoby obecne na stadionie oraz egzekwowania od wszystkich uczestników zasłaniania ust i nosa wewnątrz pomieszczeń na stadionie. Pozostałe zasady są określone na stronie głównej OZPN https://pilkaopolska.pl/  w dokumencie pod nazwą „Zasady organizacji meczów piłki nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej  w specjalnym reżimie sanitarnym w sezonie 2020/2021. Założenia organizacyjne dla Klubów. Wersja 1.0”. Kluby/gospodarze wszystkich zawodów mają ponadto obowiązek dostosowania istniejących regulaminów meczu do aktualnych zasad reżimu sanitarnego. W tym celu proponujemy zastosowanie załączonego Aneksu do regulaminu Wersja: 09.08.2021 (UWAGA- poprzednie wersje są NIEAKTUALNE!). Aktualne aneksy należy umieścić obok Regulaminów meczów piłki nożnej niebędących imprezą masową.  

Wszystkie najważniejsze informacje zawarliśmy w specjalnym załączniku (pdf). W tym samym miejscu znajduje się także aneks do regulaminu określający szczegółowe zasady udziału kibiców w meczach piłki nożnej organizowanych na stadionie o okresie stanu epidemii.

Uwaga! W przypadku nowych regulacji rządowych zasady będą dostosowywane do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i na bieżąco będziemy informować o tym opolskie kluby.

Załączniki