W związku z zaplanowanym na dzień 28 września 2020 r. Walnym Zebraniem
Sprawozdawczo – Wyborczym Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd KS OZPN informuje, że zebranie sędziów piłki nożnej, mające na celu wybór delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN odbędzie się 2 września o godz. 17.00 w Opolu (dokładny adres spotkania zostanie podany po 28.08 br.).

Zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą do udziału w zebraniu upoważnieni są sędziowie piłki nożnej posiadający ważną licencję sędziowską według stanu na dzień 10 marca 2020 r. wydaną przez OZPN.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres a.przystal@opolskizpn.pl do dnia 28.08.2020 br.

Pełnomocnikiem Zarządu OZPN upoważnionym do przeprowadzenia czynności
wyborczych jest Przewodniczący KS OZPN Arkadiusz Przystał.

Informujemy, iż podczas spotkania obowiązywać będzie nakaz zakrywania twarzy (ust i nosa).