W związku z zaplanowanym na dzień 28 września 2020 r. Walnym Zebraniem
Sprawozdawczo – Wyborczym Opolskiego Związku Piłki Nożnej informujemy, że
zebranie trenerów piłki nożnej, mające na celu wybór delegata na Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze OZPN odbędzie się 3 września o godz. 17.00 w Opolu( dokładny adres spotkana zostanie podany po 28.08 br.).

Zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą do udziału w zebraniu upoważnieni są trenerzy
piłki nożnej posiadający ważną licencję trenerską według stanu na dzień 15 sierpnia
2020 r. wydaną przez OZPN.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy kierować na adres k.job@opolskizpn.pl do
dnia 28.08.2020 br.

Zgłoszenie musi zawierać : rodzaj i numer licencji, numer telefonu, adres mailowy.

Pełnomocnikiem Zarządu OZPN upoważnionym do przeprowadzenia czynności
wyborczych jest Pan Krzysztof Job.

Informujemy, iż podczas spotkania obowiązywać będzie nakaz zakrywania twarzy
(ust i nosa)