Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestaw, podział i terminarze drużyn sześciu grup Klasy „A” na sezon 2021/2022:

a) zestaw i podział drużyn Klasy „A” (kliknij),
b) rozmieszczenie na mapie,
c) terminarze:
Klasa „A”, Grupa I,
Klasa „A”, Grupa II,
Klasa „A”, Grupa III,
Klasa „A”, Grupa IV,
Klasa „A”, Grupa V,
Klasa „A”, Grupa VI.