Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestaw i podział drużyn dwunastu grup Klasy „B” oraz terminarze na sezon 2019/2020:

Klasa „B”:
a) zestaw i podział drużyn Klasy „B” (kliknij)
b) rozmieszczenie na mapie
c) terminarze:
Klasa „B”, Grupa I
Klasa „B”, Grupa II
Klasa „B”, Grupa III
Klasa „B”, Grupa IV
Klasa „B”, Grupa V
Klasa „B”, Grupa VI
Klasa „B”, Grupa VII
Klasa „B”, Grupa VIII
Klasa „B”, Grupa IX
Klasa „B”, Grupa X
Klasa „B”, Grupa XI
Klasa „B”, Grupa XII

Załączniki