Przedstawiamy zestawienie ilości przeprowadzonych zawodów na zakończenie 2017 roku. Stan na 31.12.2017.