Ze względu na zbliżający się nowy sezon rozgrywek Bawi Nas Piłka, Opolski Związek Piłki Nożnej przedstawia poniżej, proces elektronicznej rejestracji dla klubów chcących wziąć udział w ww. rozgrywkach.

Pierwszy formularz zgłoszeniowy znajdujący się w poniższym linku, jest przeznaczony dla klubów, które wyrażają chęć uczestnictwa w turniejach Orlików i Żaków organizowanych w obrębie regionu. Przypominamy, że ww. zawody odbywają się wg następującego schematu organizacyjnego:

Region 1: pow. brzeski, opolski, m. Opole.
Region 2: kluczborski, namysłowski, oleski.
Region 3: k-kozielski, krapkowicki, strzelecki.
Region 4: głubczycki, nyski, prudnicki.

Po zakończeniu procesu rejestracji do rozgrywek Bawi Nas Piłka (15 sierpnia br.), drużyny w obrębie swojego regionu, zostaną rozlosowane do grup rozgrywkowych.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!!!

Uwaga! Kluby wyrażające chęć uczestnictwa w rozgrywkach Bawi Nas Piłki w obrębie regionu mogą dokonać zgłoszenia maksymalnie 1 zespołu do danej kategorii wiekowej.

Kolejny formularz rejestracyjny jest przeznaczony dla klubów, które chcą brać udział w zawodach Orlików, Żaków i Skrzatów tylko w obrębie swojego powiatu. Zaznaczamy, że daty turniejów są „ruchome” a zgłoszenia do rozgrywek można również dokonywać na bieżąco podczas trwania sezonu u Koordynatorów Powiatowych odpowiadających za organizację turniejów w danych regionach/powiatach.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA!!!

Uwaga! Kluby wyrażające chęć uczestnictwa w rozgrywkach Bawi Nas Piłka w obrębie powiatu mogą dokonać zgłoszenia maksymalnie 2 zespołów do danej kategorii wiekowej.

 

Zachęcamy do zgłoszeń i przypominamy, że okres rejestracji będzie trwać od 15 lipca do 15 sierpnia!