Koleżeński Fundusz Pośmiertny

Wpłat z tytułu KFP (Koleżeński Fundusz Pośmiertny) należy dokonywać na konto Dariusza Kuczera w kwocie 90zł.

19 1240 1633 1111 0000 2630 7910

Dariusz Kuczer
Krasiejów