W związku z podjęciem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków MKS Sparta Pogoń Prudnik oraz uchwały Zarządu MKS Pogoń Prudnik w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego MKS Sparta Pogoń Prudnik (Zbywca) przez MKS Pogoń Prudnik (Nabywca), Klub przejmujący, tj. MKS Pogoń Prudnik wzywa ewentualnych wierzycieli MKS Sparta Pogoń Prudnik do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 15 marca 2018 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę MKS Pogoń Prudnik.