07 grudnia 2020 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN. Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją rozpatrzono odwołanie klubu: LKS Korona Krępna
W związku z powyższym Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych OZPN postanowiła:
W całości podtrzymać decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN.

Powyższe decyzje są ostateczne.