Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 24.05.2024 r. , przerwanym i kontynuowanym w dniu 12.06.2024 r. podjęła następujące decyzje w stosunku do klubów:

1. Komisja postanowiła odmówić przyznania klubom: LKS ATOM GRĄDY – MALERZOWICE MAŁE oraz LZS KĘPNICA

– licencji uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Klasy „A” w sezonie 2024/2025. Kluby nie wywiązały się z obowiązku złożenia wniosku licencyjnego, określonego w punkcie 3.5.1 Przepisów Licencyjnych.

Od powyższych decyzji klubowi przysługuje odwołanie na piśmie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od daty doręczenia niniejszej Decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych dla klubów 4 ligi i klas niższych Opolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2024/2025 i następne stanowiących załącznik do Uchwały 29/2024 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 marca 2024r.