Wydział Gier OZPN przedstawia w poniższym załączniku, Regulamin Rozgrywek OZPN dla klubów 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2024/2025.

REGULAMIN ROZGRYWEK OZPN NA SEZON 2024/2025