Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.07.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów klasy „A” awansujących do klasy okręgowej o przyznanie licencji na grę w klasie okręgowej w sezonie 2023/2024. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów.

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Stobrawa Ligota Dolna

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych).

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Starościn

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Rudatom Kępa

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych) oraz z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS Budowlani Strojec

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 oraz I.07 obowiązujących przepisów licencyjnych).

5. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Raszowa

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06, I.11 oraz I.12 obowiązujących przepisów licencyjnych).

6. Komisja postanowiła przyznać klubowi: SSKS Stal Zawadzkie

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01, I.06 oraz I.08 obowiązujących przepisów licencyjnych).

7. Komisja postanowiła przyznać klubowi: MKS Polonia Prószków- Przysiecz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.07 oraz I.08 obowiązujących przepisów licencyjnych).

8. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Jędrzychów

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy okręgowej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym i sportowym na obiekcie zastępczym w Goświnowicach.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.