Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.07.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów klasy „B” awansujących do klasy „A” o przyznanie licencji na grę w klasie „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów.

1. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS Szczedrzyk, LZS Sokół Boguchwałów, LZS Wichrów

– licencję upoważniającą dany Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Orzeł Olszanka

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: GKS Grodków, LZS Grodziec, KS Chrząszcz Chrząszczyce, SKS Chmielowice, LZS Gościce

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

4. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Ogrodnik Chróścina Nyska, LZS Łąka Prudnicka, KS Metal Kluczbork

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych) oraz z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

5. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Widawka Lubska

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 oraz I.11 obowiązujących przepisów licencyjnych) oraz z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

6. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Naprzód Ujazd – Niezdrowice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych) oraz z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

7. Komisja postanowiła przyznać klubowi: MKS Wołczyn

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych). Do czasu dostosowania obiektu w Wołczynie do wymagań licencyjnych dla obiektów klasy „A”, Klub MKS Wołczyn będzie rozgrywał swoje mecze na wyjeździe w charakterze „gościa”.

8. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Grudzice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych)

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.