Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 17.07.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów nowo zgłoszonych do rozgrywek w klasie „B” o przyznanie licencji na grę w klasie „B” w sezonie 2023/2024. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Gronowice

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.

2. Komisja postanowiła przyznać klubom: KS Pogoń Pludry, LZS Stary Ujazd

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowani kryterium I.01 obowiązujących przepisów licencyjnych).

3. Komisja postanowiła przyznać klubom: LZS KS Wojsław, LZS Fortuna Łącznik

– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni
od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.